CONTENT IS KING. ORDER NOW

  • Order online or call us : 095 528 9776

หลักสูตร Facebook Marketing Start Up
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการโปรโมท Fan Page ได้แบบไม่เสียเงิน
เพื่อเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

 หลักสูตร Facebook Marketing Stat Up

           ปัจจุบันโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นมากขึ้น โดยมีการใช้งานผ่านระบบมือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น การขายสินค้าออนไลน์จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

           หลักสูตร Facebook Marketing Start Up ที่สอนตั้งแต่ขั้นตอนการทำ Facebook Marketing อย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงวิธีการทํา Facebook Ads เบื้องต้น ไปจนถึงการโปรโมท Fan Page ได้แบบไม่เสียเงิน ประหยัดเวลาและงบประมาณไปมากกว่าที่คุณคิด โดยการสอนแบบ All in One ทั้งการตั้งชื่อ Fan Page เทคนิคการตั้งโฆษณา/ และการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า ที่เน้น Workshop มากกว่าทฤษฎี โดยต้องได้รับการลงมือทำ อย่างจริงจังในห้องเรียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการโปรโมท Fan Page แบบไม่เสียเงิน และเรียนรู้และหลีกเลี่ยง ตัวอักษร รูปภาพ หรือทำผิดนโยบายเฟสบุ๊ค ที่อาจทำให้ Fan Page ของคุณโดนบล็อค
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ราคาปกติ 1,290 บาท)

          Promotion! วันนี้ FREE!!! รับจำนวนจำกัด เพียง 18 ท่าน เท่านั้น


 วิทยากร

          อาจารย์ชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ   (ประวัติวิทยากร)
              - สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 วัน เวลา สถานที่

         ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. อบรม เวลา 09.00 - 12.00 น.
         ห้องปฏิบัติการอบรม ชั้น 2 ร้าน CHISA ORGANIC เยื้องตลาดสดบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

          เจ้าของสินค้า : เจ้าของสินค้าที่มีสินค้าของตนเอง และอยากมีช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าให้มีมากขึ้นกว่าเดิม

          เจ้าของธุรกิจ : ผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง สามารถเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาการตลาดออนไลน์ให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้

          ฝ่ายการตลาด/พนักงานบริษัท : สำหรับพนักงานของบริษัทหรือฝ่ายการตลาดที่ต้องการเริ่มทาการตลาดออนไลน์ แต่ยังไม่มีความรู้ หรือมีความรู้พื้นฐาน ต้องการความรู้ขั้นสูงเพื่อไปใช้งานจริงกับบริษัท

          องค์กร/เอเจนซี่ : สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หรือเอเจนซี่ที่ต้องการความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมหรือเชิงลึกในแต่ละช่องทาง ก็สามารถติดต่อเราเพื่อสอนตามหัวข้อที่ต้องการจะเรียนได้

          บุคคลทั่วไป : สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม หรือเพื่อใช้ในการสื่อสารและสร้างเครือข่าย เช่น ชมรม ชุมชน องค์กร เอกชน หรือวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมอบรมฟรี!!!! มี Workshop ตลอดหลักสูตรการอบรม เนื้อหาหลักสูตรการอบรม (Outline Course)

          1. ภาพรวมการทำโฆษณาในโลกออนไลน์ (Digital Online Marketing)
          2. ทำความรู้จักกับ Digital Marketing และ Facebook Fan Page
          3. การสร้าง Facebook Fan Page
          4. ทำความรู้จักเครื่องมือการโฆษณาของ Facebook ทั้งหมด
          5. เทคนิคการตั้งชื่อ Facebook Fan Page / การยืนยันตัวตน
          6. เรียนรู้กฏของการโฆษณา Facebook ที่ไม่ให้ Fan Page โดนแบน
          7. เทคนิคการดูแล Fan Page และควบคุม Fan Page
          8. การสร้าง Chat bot ไว้ตอบข้อความอัตโนมัติ
          9. การแชร์ Fan Page และการโปรโมทสินค้าแบบไม่เสียเงิน

 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม


          - โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
          - แท็บเล็ต (Tablet) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
          - ข้อมูลของสินค้า รูปภาพ หรือวิดีโอของสินค้า
          - บัญชีของ Facebook ของผู้เข้ารับการอบรม
          - Computer หรือ Notebook


 สำรองที่นั่งและยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 

          1. สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/zaYRADfc3G5KDmDq2
          2. สำรองที่นั่งทางอีเมล์ pongsinchot.go@gmail.com
          3. สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ 095-5289776
          4. สำรองที่นั่งทาง Inbox Facebook Fan Page <= คลิก โดย Inbox แจ้งชื่อหลักสูตร + จำนวนที่นั่ง

 

Downloads หลักสูตร